Bli Oljefri

Bli oljefri!

 

Forbud mot oljefyring fra 2020 gjør at du allerede nå må vurdere mer miljøvennlige

alternativer.

Fjern oljetanken din i dag, erstatt oljefyren med fornybare oppvarmingsløsninger

luft/vann varmepumpe/radiator eller vannbarnvarme, vannmantlet vedovn.

ENOVA støtter energitiltak til boliger hvor du kan få inntil 25 000 kroner i tilskudd for utfasing av oljekjel.

 

Støtteordning fra Enova

 

Enova er et statelig foretak som skal drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk til fornybar

energiproduksjon og ny energi – klimateknologi. Hvis du skal fjerne oljekjelen og bytte til en fornybar

energikilde kan du søke om støtte fra Enova. Støtten gis til privatpersoner i Norge

som eier eksisterende boliger som hovedsakelig varmes opp av oljekjel. Ved å søke om støtte kan du få dekket

inntil 20% av dokumentert totalkostnad, ikl. mva., hvor maksimalt støttebeløp er 25.000 kr. pr søknad.

 

Mer informatsjon her

 

Skjema for energimåler

 

 

Kontakt oss for pris tilbud!