Om Oss

Ansatte

 

 

Bjørn Espegard

Daglig leder/Rørlegger

Verneombud

 

Tlf: 41001311

bjorn.espegard@lier-eiendom.no

 

Vi vil at ...

 

• Våre løsninger skal ha positiv innvirkning

på klima, energi og miljø (KEM)

• Vi skal tilby løsninger som skal være framtidsrettede

• Vi skal bidra positivt til samfunnsregnskapet

• Vi skal skape trygge arbeidsplasser

• Vi skal være lovlydige, troverdige og seriøse

• Vi skal forstå og innfri kundenes forventninger

• Vi skal levere riktig kvalitet og god håndverksmessig utførelse

• Vi skal være oppdateret med nødvendig kompetanse,

for å levere riktig kvalitet

Diana Espegard

Overflatebehandler

Kontor medarberider

 

Tlf: 93499466

diana.espegard@lier-eiendom.no

Utførte Prosjekter