Hjem

Hva gjør vi?

 

Hovedmålet med eiendomsforvaltningen er å ta vare på eiendommer gjennom kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold. Gjennom oppgradering, ombygging og justering i takt med kundenes behov. Med 20års erfaring spesialiserer vi oss innen rørleggertjenester og overflatebehandling.

 

RASK OG PÅLITELIG SERVICE

Tilgjengelig

RØRVAKT

Ring

41 00 13 11